Halsfluss

Virus eller bakterier orsakar halsfluss

Halsfluss är inte en komplikation av en segdragen förkylning, som man lätt kan tro. Med halsfluss menas en infektion på halsmandlarna. Det är en annan typ av luftvägsinfektion. Virus eller bakterier angriper halsmandlarna och leder till symtom som att man blir akut sjuk och får svalgsmärtor högt upp i halsen. Halsfluss orsakas i ungefär hälften av fallen av streptokocker som är en typ av bakterier. Resten av fallen orsakas av andra bakterier, virus eller har okänd orsak.

Infektionen går oftast över av sig själv efter ett par veckor, men ibland kan det vara bra att söka vård.

Symptom

Att den insjuknade får ordentligt ont i halsen, ofta tillsammans med problem med att svälja på grund av smärta och svullnad i svalget är typiska symptom på halsfluss. Skulle du få tecken på halsfluss som långsamt förvärras och dyker upp i anslutning till en förkylning så beror din infektion sannolikt på ett virus. Små blåsor i munnens bakre del kan också dyka upp och vara smärtsamma när de går sönder. Skulle halsens lymfkörtlar svullna upp under förmodad halsfluss så kan det ibland visa sig handla om viruset Epstein-Barr vilket är känt då det leder till körtelfeber. Det normala är att detta virus då och då drabbar barn i skolåldern.

Den mindre vanliga versionen, bakteriehalsfluss beror som regel på infektion av en viss typ av streptokocker. Den insjuknade kan ofta få hög feber och halsflussens alla typiska tecken och symtom brukar snabbt dyka upp och dessutom vara tydligare. När det gäller en halsfluss som orsakats av streptokocker så kan de drabbade få såväl utslag på huden som det som brukar kallas smultrontunga, det vill säga en rödaktig, uppsvullen och prickig tunga. I sådana fall är det inte bara halsfluss utan symtom på den allvarligare sjukdomen sharlakansfeber.

När bör jag kontakta läkare?

Halsfluss går som tidigare sagts i de flesta fall över av sig själv inom ett par veckor. Ta dock alltid kontakt med din vårdcentral om det är ditt barn som är drabbats och febern skulle hålla i sig i över tre dagar. Får barnet problem med att svälja och dessutom visa tecken på att ha väldigt ont i halsen, eller om barnets tillstånd i övrigt snabbt försämras. Om barnet får en halsböld, med specifik smärta på ena sidan och börjar prata grötigt, ska du omedelbart uppsöka vårdcentral. I samtliga av dessa fall är det viktigt att du tar kontakt med vården. Skulle barnet utveckla körtelfeber så kan det dröja lång tid innan det går över. Den infektionen är virusorsakad, då hjälper inte antibiotika.

Det är vanligt att halsfluss också leder till bihåleinflammation eller öroninflammation. Det är alltså viktigt att inte ignorera symtomen när de är kraftiga, utan besöka läkare.

Behandling av halsfluss

Det går lätt att se om en halsfluss är orsakad av streptokockbakterier eller inte med ett prov på vårdcentralen. En bakterieorsakad halsfluss behandlas bäst med vanligt penicillin. Det förkortar sjukdomstiden med ett par dagar. Vanligt penicillin fungerar bäst som behandling eftersom det har ett smalt spektrum. Det betyder att penicillinet har en specifik effekt på de bakterier som orsakar halsflussen utan att påverka kroppens nyttiga bakterier allt för mycket.

Om barnet har fått en halsböld tömmer man först bölden på var innan man påbörjar antibiotikakuren. Om ett barn drabbas av halsböld eller har återkommande halsfluss går det att operera bort halsmandlarna.

Lindra symptomen

  • Drick regelbundet.
  • Kall mat och dryck kan lindra smärtan.
  • Receptfria smärtstillande läkemedel.

Undvika

Halsfluss smittar oftast genom handkontakt. Men bakterier och virus kan också överföras genom kyssar eller i luften av nysningar. Det brukar ta två till fyra dagar från smittotillfället tills de första symtomen visar sig. Det bästa sättet att undvika halsfluss är att tvätta händerna, använda rena handdukar, etc. Det är viktigt att ha god hygien. Händerna skall tvättas efter att ett barn snutits, flytande tvål och engångshanddukar skall användas. Ta bort leksaker som barn lätt stoppar i munnen. Nappar skall hållas väl åtskilda och rena. All tandborstning skall skötas hemmavid. Utomhusvistelse är extra viktigt även om det är vinter, barn ifrån olika familjer bör dock inte blandas under sjukdom. Dock skall man undvika att låta barn från olika grupper blandas, under denna period.