Halsmandlar

Tonsiller

halsmandlar

Halsmandlar

Tonsiller, även halsmandlar, är lymfatisk vävnad mellan gombågarna i höjd med tungans rot och i svalget.

Ifall man får problem med halsfluss upprepade gånger, eller att man får återfall ca två veckor efter man haft halsfluss så brukar det vara en bra idé att operera bort halsmandlarna. Det finns inga nackdelar för ens hälsa med att operera bort halsmandlarna.

Att operera halsmandlarna är ett enkelt kirurgisk ingrepp. Det tar ungefär en halvtimme och utförs med narkos. Operationen kan utföras på två sätt: Antingen avlägsnas hela halsmandlarna, vanligast vid upprepade halsinfektioner, eller opereras bara de utskjutande delarna bort som blockerar andningsvägen.

Vilken operationsmetod som är bäst lämpad för dig avgör öron- näs- och halsläkaren som ska operera. Valet beror på vilka besvär du har av dina halsmandlar. Efter operationen vilar man i några timmar på sjukhuset, sen får man åka hem.

Det finns även andra orsaker än halsfluss till att man kan få operera bort halsmandlar. Har man onormalt stora halsmandlar kan man få problem att prata då de kan blockera ljud från stämbanden. Högljudda snarkningar kan också ha sin förklaring i problem med halsmandlar. De kan även orsaka sämnproblem och svårigheter att svälja. De flesta problem med halsmandlarna uppdagas däremot redan vid tidig ålder eftersom mandlarna då är större än när man blir vuxen. Har man inte problem då brukar man inte få det i vuxen ålder heller.

Att avlägsna halsmandlarna är väldigt vanligt i Sverige och är ett rent rutiningrepp. Inget att vara orolig för således.