Struplocksinflammation

Struplocksinflammation / epiglottit

Struplocksinflammation, eller epiglottit, är en inflammation som oftast drabbar barn pga barns trånga förhållanden i luftstrupen. Kan även drabba vuxna.

Infektionen orsakas av en särskild bakterie, Haemofilus influenzae, och leder till en kraftig svullnad av struplocket och angränsande slemhinna.

Symtom

Slemhinnan svullnar på grund av en inflammation i halsen och den drabbade får mycket svårt att andas. Barnet, som det oftast rör sig om, får snabbt hög feber, ont i halsen, svårigheter att svälja, svårt att andas och är kraftigt allmänpåverkade. Barnet vill gärna sitta framåtlutande och dreglar på grund av svårigheterna att svälja. Andningen är pipande vid inandning och vid utandning hör man ett rosslande utandningsljud som orsakas av slem i luftstrupen.

Struplocksinflammation är livshotande!

Infektionen sprids till blodet och får ett snabbt förlopp. Tack vare att spädbarn numera vaccineras mot den bakterie som oftast orsakar infektionen är struplocksinflammation sällsynt i Sverige. Dock kan även andra bakterier orsaka sjukdomen, och barn som inte har fått alla sina sprutor ännu kan också bli sjuka.

Behandling

Vid minsta misstanke om struplocksinflammation skall patienten inte lämnas ensam. Barn skall placeras sittande, helst i knät på en förälder. Det är oerhört viktigt med lugn och ro. Ge inte patienten mat eller dryck. Kräkande barn vänds upp och ner.

Ta er till sjukhus så fort det går.

På sjukhuset kommer en läkare att undersöka munhålan och nedre delen av svalget med en spatel för att kontrollera om struplockshuvudet är uppsvällt och rött. Barnet behandlas direkt på intensivvårdsavdelning och får hjälp med andningen genom en tub ner i luftstrupen, antibiotika och vätska via dropp. Behandlingen pågår i några dagar och leder till att svullnaden i struplocket minskar och andningen blir normal igen.